เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 11

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ย. 2566
จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (หมายเลขครุภัณฑ์ 488 55 0001,488 58 0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 พ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 พ.ย. 2566
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน 1 พ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ต.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ต.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัตถุดิบในการกวนข้าวทิพย์ โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ต.ค. 2566
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงทุ่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๖๑ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมากั้นห้องภายในสำนักงาน พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ของประตูหน้าต่างที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566
จ้างจ้างซ่อมฝ้าเพดานห้องทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน เปิด (มอก) หนา ๐.๕ ซม.๔ตัว) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน เปิด (มอก) หนา ๐.๕ ซม.๔ตัว) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน เปิด (มอก) หนา ๐.๕ ซม.๔ตัว) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน เปิด (มอก) หนา ๐.๕ ซม.๔ตัว) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อจัดจ้างอัดน้ำยาเคมีถังดับเพลิงชนิดแห้ง พร้อมตรวจเช็คอุปกรณ์และดูแลรักษาถังดับเพลิง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๒๐ ถัง หมายเลขครุภัณฑ์๔๗๒ ๔๘ ๐๐๑ ถึงหมายเลข ๔๗๒ ๔๘ ๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์) หมายเลขทะเบียน กข 4786 ร้อยเอ็ด หมายเลขครุภัณฑ์ 001 45 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำแวง หมู่ 7 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด (รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.157-07) ขนาด กว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 48.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแวงกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สนาม (เต็นท์ผ้าใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันชนิดฝอยละออง (ULV) แบบสะพายหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันชนิดฝอยละออง (ULV) แบบสะพายหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันชนิดฝอยละออง (ULV) แบบสะพายหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนพับไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ระหว่างหัวเก๋งและกระบะติดตั้งเครนไอดรอลิก สามารถยกกระเช้าได้สูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร และติดตั้งกระบะบรรทุกมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ โครงการรณรงค์และควบคุมโรคติดต่อภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อุครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ โครงการรณรงค์และควบคุมโรคติดต่อภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อุครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ โครงการรณรงค์และควบคุมโรคติดต่อภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อุครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรม (โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 2566
ซื้อจัดวื้อวัสดุ โครงการจิตอาสา เราทำความดัด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.157-03(สายบ้านหนองแสงทุ่ง - บ้านโนนสวรรค์) บ้านหนองแสงทุ่ง หมู่ 8 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว 1,369.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,476 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.157-03(สายบ้านหนองแสงทุ่ง - บ้านโนนสวรรค์) บ้านหนองแสงทุ่ง หมู่ 8 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว 1,369.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,476 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.ค. 2566
จ้างเหมาเวทีเครื่องเสียง โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.157-03(สายบ้านหนองแสงทุ่ง - บ้านโนนสวรรค์) บ้านหนองแสงทุ่ง หมู่ 8 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว 1,369.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,476 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.157-03(สายบ้านหนองแสงทุ่ง - บ้านโนนสวรรค์) บ้านหนองแสงทุ่ง หมู่ 8 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว 1,369.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,476 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มิ.ย. 2566