เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการให้บริการ การลงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแบบวิธีเฉพาะเจาะจง ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)   22 ก.พ. 2567 274
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   21 ก.พ. 2567 149
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ   10 ม.ค. 2566 861
คู่มือการร้องเรียนประพฤติมิชอบ   25 ต.ค. 2565 62
คู่มือแนวปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการขอมีบัตรประตัวเจ้าหน้าที่รัฐ   8 เม.ย. 2565 176
คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี การตรวจสอบคลัง - Shortcut   8 เม.ย. 2565 54
คู่มือจัดทำแผนท้องถิ่น   8 เม.ย. 2565 55