เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 4

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ปีพ.ศ. 2567   14 มี.ค. 2567 99
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566   2 พ.ย. 2565 60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2565   8 เม.ย. 2565 54
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ถนนบ้านคำแวง)   4 ธ.ค. 2563 93
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (คอนกรีตบ้านทุ่งแสงทอง)   4 ธ.ค. 2563 85
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ก่อสร้างประปา)   4 ธ.ค. 2563 93