เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายมานัส พรรณะ
ปลัดเทศบาลตำบลแวง
เบอร์โทร : 098-0960980


พันจ่าโทฤทธิชัย วงค์ลาหู
รองปลัดเทศบาลตำบลแวง
เบอร์โทร : 097-3030768


นายเทเวศร์ เข็มจริยา
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวปิยะพร ปิยะศิลป์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


ส.อ สุรวุฒิ บัญหนองสา
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายวัชรกร โรจนกร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง