เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 5

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566   5 พ.ค. 2566 148
รายงานผลการใช้จ่าย 2564   8 เม.ย. 2565 61
รายง่นผลประจำปี 2564   8 ต.ค. 2564 85
รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมีนาคม   27 เม.ย. 2564 141
รายงานจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2564   27 เม.ย. 2564 156
รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม   27 เม.ย. 2564 108
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564   27 เม.ย. 2564 122
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2564   27 เม.ย. 2564 167