เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 8

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณพ.ศ.2565   27 ธ.ค. 2565 42
จัดซื้อจัดจ้าง   8 เม.ย. 2565 47