สำนักงานเทศบาลตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

 


​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00012
วันนี้ 00013
วานนี้ 00011
เดือนนี้ 00224
เดือนก่อน 00207
ปีนี้ 02767
ปีก่อน 04161
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวผู้บริหาร
  • ข่าวรับสมัคร
  • ประกาศ
  ข้อมูลนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น - 13 มิ.ย. 2567(ดู 22) 
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 2 - 4 มิ.ย. 2567(ดู 7) 
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 2 - 1 ก.พ. 2567(ดู 197) 
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 1 - 17 พ.ย. 2566(ดู 250) 
  ขอรายงานสถิติการให้บริการประชาชน E-Service ของเทศบาลตำบลแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 16 ต.ค. 2566(ดู 24) 
  ประกาศ!รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 2 - 2 ต.ค. 2566(ดู 264) 
  รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี พ.ศ. 2566 - 29 ก.ย. 2566(ดู 16) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ - 23 ส.ค. 2566(ดู 314) 
  การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 27 ก.ค. 2566(ดู 286) 
  การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ - 23 ก.ย. 2565(ดู 428) 
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 19 ก.ย. 2565(ดู 515) 
  การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 30 ส.ค. 2565(ดู 371) 
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - 24 ก.พ. 2565(ดู 360) 
  เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรร​ เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.. ๒๕๖๕ - 2 ก.พ. 2565(ดู 387) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • การใช้จ่ายงบประมาณ
  • คำสั่งแต่งตั้งฯ
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ - 4 ม.ค. 2567(ดู 80) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด6ตัน6ล้อ - 20 ก.ค. 2566(ดู 331) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE รหัส รอ.ถ.157-03 - 12 ก.ค. 2566(ดู 244) 
  เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 6ตัน 6ล้อ - 27 มิ.ย. 2566(ดู 268) 
  ประกาศเทศบาลตำบลแวง (ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด6ตัน6ล้อ - 27 มิ.ย. 2566(ดู 284) 
  เอกสารยกเลิกประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิดถนนลาดยางผิวทาง asphaltic - 23 มิ.ย. 2566(ดู 225) 
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิดถนนลาดยางผิดทาง asphaltic - 22 มิ.ย. 2566(ดู 278) 
  เปิดเผยข้อมูลเงินสะสม - 20 ก.พ. 2567(ดู 152) 
  รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 5 ก.พ. 2567(ดู 167) 
  รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2 ก.พ. 2567(ดู 217) 
  รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 - 5 ม.ค. 2567(ดู 218) 
  รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 - 6 ธ.ค. 2566(ดู 222) 
  รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 - 1 ธ.ค. 2566(ดู 57) 
  รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 - 6 พ.ย. 2566(ดู 245) 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล(Care Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 28 พ.ย. 2566(ดู 5) 
  การแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ - 6 ต.ค. 2565(ดู 326) 
  การโอนพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร - 1 มี.ค. 2565(ดู 388) 
  การโอนพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร - 1 มี.ค. 2565(ดู 635) 
  แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และพัฒนาระบบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 24 ม.ค. 2565(ดู 411) 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล(Care Plan) กำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง - 24 ม.ค. 2565(ดู 629) 
  เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสถาเทศบาลตำบลแวง - 24 ธ.ค. 2564(ดู 415) 
  โครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.157-03 (สายบ้านหนองแสงทุ่ง - บ้านโนนสวรรค์) บ้านหนองแสงทุ่ง หมู่ 8 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว 760.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,560 ตารางเมตร: 2024-06-21
  ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-11
  ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-31
  ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงทุ่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ จำนวน ๑๓๐ วัน ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-23
  ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-15
  ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-16
  จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-08

ภาพกิจกรรม

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 (ดู 22)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (ดู 247)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

พ่อแม่ควรรู้! 5 สาเหตุที่ลูกดื้อ ต่อต้าน ไม่เชื่อฟัง พร้อมบอกวิธีแก้ไข (ดู 1662)

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 414)

วีดีโอแนะนำ

ตรวจรับถนน (ดู 420)

เจ้าท่าปลูกป่า ให้เขียวขจีทั่วอีสาน (ดู 378)

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2567 : [24 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2567 : [17 เม.ย. 2567]
  แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : [29 มี.ค. 2567]
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีพ.ศ. 2567 : [15 มี.ค. 2567]
  รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ปีพ.ศ. 2567 : [14 มี.ค. 2567]
  การประชาคมหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 : [23 ก.พ. 2567]
  คู่มือการให้บริการ การลงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแบบวิธีเฉพาะเจาะจง ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) : [22 ก.พ. 2567]
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 : [21 ก.พ. 2567]
  คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 : [21 ก.พ. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม