สำนักงานเทศบาลตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
​​ 


​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00004
วันนี้ 00006
วานนี้ 00016
เดือนนี้ 00462
เดือนก่อน 00261
ปีนี้ 02584
ปีก่อน 04517
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวผู้บริหาร
  • คำสั่งแต่งตั้งฯ
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2566 - 19 ก.ย. 2566(ดู 8) 
  ประกาศ!รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 1 - 18 ก.ย. 2566(ดู 6) 
  ประกาศ!รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 2 - 1 ก.ย. 2566(ดู 19) 
  ประกาศ!รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่1 - 17 ก.ค. 2566(ดู 25) 
  โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด - 4 ก.ค. 2566(ดู 29) 
  ประกาศ!รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 2 - 3 ก.ค. 2566(ดู 32) 
  รายชื่อผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีของอำเภอโพนทอง ณ เดือนเมษายน 2566 - 10 เม.ย. 2566(ดู 45) 
  การแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ - 6 ต.ค. 2565(ดู 64) 
  การโอนพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร - 1 มี.ค. 2565(ดู 133) 
  การโอนพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร - 1 มี.ค. 2565(ดู 305) 
  แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และพัฒนาระบบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 24 ม.ค. 2565(ดู 108) 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล(Care Plan) กำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง - 24 ม.ค. 2565(ดู 53) 
  เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสถาเทศบาลตำบลแวง - 24 ธ.ค. 2564(ดู 143) 
  เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลแวง - 24 ธ.ค. 2564(ดู 116) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • การใช้จ่ายงบประมาณ
  • ข่าวรับสมัคร
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด6ตัน6ล้อ - 20 ก.ค. 2566(ดู 25) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE รหัส รอ.ถ.157-03 - 12 ก.ค. 2566(ดู 18) 
  เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 6ตัน 6ล้อ - 27 มิ.ย. 2566(ดู 30) 
  ประกาศเทศบาลตำบลแวง (ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด6ตัน6ล้อ - 27 มิ.ย. 2566(ดู 30) 
  เอกสารยกเลิกประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิดถนนลาดยางผิวทาง asphaltic - 23 มิ.ย. 2566(ดู 19) 
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิดถนนลาดยางผิดทาง asphaltic - 22 มิ.ย. 2566(ดู 29) 
  ประกาศเทศบาลตำบลแวง(ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางผิดทาง asphaltic) - 22 มิ.ย. 2566(ดู 26) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ - 23 ส.ค. 2566(ดู 19) 
  การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 27 ก.ค. 2566(ดู 30) 
  การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ - 23 ก.ย. 2565(ดู 133) 
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 19 ก.ย. 2565(ดู 269) 
  การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 30 ส.ค. 2565(ดู 143) 
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - 24 ก.พ. 2565(ดู 120) 
  เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรร​ เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.. ๒๕๖๕ - 2 ก.พ. 2565(ดู 155) 
  ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-18
  ซื้อจัดซื้อจัดจ้างอัดน้ำยาเคมีถังดับเพลิงชนิดแห้ง พร้อมตรวจเช็คอุปกรณ์และดูแลรักษาถังดับเพลิง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๒๐ ถัง หมายเลขครุภัณฑ์๔๗๒ ๔๘ ๐๐๑ ถึงหมายเลข ๔๗๒ ๔๘ ๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-11
  จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์) หมายเลขทะเบียน กข 4786 ร้อยเอ็ด หมายเลขครุภัณฑ์ 001 45 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-08
  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำแวง หมู่ 7 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด (รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.157-07) ขนาด กว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 48.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแวงกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-08
  จ้างจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-06
  ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สนาม (เต็นท์ผ้าใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-06
  ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-06

ภาพกิจกรรม

วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ดู 22)

โครงการอบรมการสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก (ดู 38)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

พ่อแม่ควรรู้! 5 สาเหตุที่ลูกดื้อ ต่อต้าน ไม่เชื่อฟัง พร้อมบอกวิธีแก้ไข (ดู 470)

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 199)

วีดีโอแนะนำ

ตรวจรับถนน (ดู 98)

เจ้าท่าปลูกป่า ให้เขียวขจีทั่วอีสาน (ดู 155)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานผลระดับคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [4 ก.ย. 2566]
  รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 : [5 พ.ค. 2566]
  ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น : [25 เม.ย. 2566]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 : [25 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการดำเนินตามแผนป้องกันทุจริต ปีงบประมาณพ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน : [25 เม.ย. 2566]
  ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น : [25 เม.ย. 2566]
  ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น : [25 เม.ย. 2566]
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 : [25 เม.ย. 2566]
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแวง ครั้งที่ 4 2566 : [7 เม.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม