สำนักงานเทศบาลตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

 


​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00003
วันนี้ 00003
วานนี้ 00018
เดือนนี้ 00197
เดือนก่อน 00290
ปีนี้ 03030
ปีก่อน 04161
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวผู้บริหาร
  • ข่าวรับสมัคร
  • ประกาศ
  ข้อมูลนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น - 13 มิ.ย. 2567(ดู 42) 
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 2 - 4 มิ.ย. 2567(ดู 27) 
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 2 - 1 ก.พ. 2567(ดู 213) 
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 1 - 17 พ.ย. 2566(ดู 272) 
  ประกาศ คำสั่ง แต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลแวง - 19 ต.ค. 2566(ดู 24) 
  ขอรายงานสถิติการให้บริการประชาชน E-Service ของเทศบาลตำบลแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 16 ต.ค. 2566(ดู 46) 
  ประกาศ!รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 2 - 2 ต.ค. 2566(ดู 280) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ - 23 ส.ค. 2566(ดู 336) 
  การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 27 ก.ค. 2566(ดู 312) 
  การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ - 23 ก.ย. 2565(ดู 449) 
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 19 ก.ย. 2565(ดู 532) 
  การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 30 ส.ค. 2565(ดู 394) 
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - 24 ก.พ. 2565(ดู 380) 
  เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรร​ เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.. ๒๕๖๕ - 2 ก.พ. 2565(ดู 403) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • การใช้จ่ายงบประมาณ
  • คำสั่งแต่งตั้งฯ
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ - 4 ม.ค. 2567(ดู 97) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด6ตัน6ล้อ - 20 ก.ค. 2566(ดู 350) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE รหัส รอ.ถ.157-03 - 12 ก.ค. 2566(ดู 261) 
  เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 6ตัน 6ล้อ - 27 มิ.ย. 2566(ดู 293) 
  ประกาศเทศบาลตำบลแวง (ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด6ตัน6ล้อ - 27 มิ.ย. 2566(ดู 302) 
  เอกสารยกเลิกประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิดถนนลาดยางผิวทาง asphaltic - 23 มิ.ย. 2566(ดู 241) 
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิดถนนลาดยางผิดทาง asphaltic - 22 มิ.ย. 2566(ดู 294) 
  รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 - 6 มี.ค. 2567(ดู 12) 
  เปิดเผยข้อมูลเงินสะสม - 20 ก.พ. 2567(ดู 169) 
  รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 5 ก.พ. 2567(ดู 189) 
  รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2 ก.พ. 2567(ดู 248) 
  รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 - 5 ม.ค. 2567(ดู 231) 
  รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 - 6 ธ.ค. 2566(ดู 250) 
  รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 - 1 ธ.ค. 2566(ดู 72) 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล(Care Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 28 พ.ย. 2566(ดู 29) 
  การแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ - 6 ต.ค. 2565(ดู 341) 
  การโอนพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร - 1 มี.ค. 2565(ดู 405) 
  การโอนพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร - 1 มี.ค. 2565(ดู 675) 
  แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และพัฒนาระบบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 24 ม.ค. 2565(ดู 430) 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล(Care Plan) กำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง - 24 ม.ค. 2565(ดู 679) 
  เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสถาเทศบาลตำบลแวง - 24 ธ.ค. 2564(ดู 433) 
  ซื้อจัดซื้อเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรมตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-12
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.157-03 (สายบ้านหนองแสงทุ่ง - บ้านโนนสวรรค์) บ้านหนองแสงทุ่ง หมู่ 8 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว 760.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,560 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-07-15
  จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคำแข้ หมู่ 6 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด (สายคำผักหวาน) ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. หนา 0.20 ม. ยาว 575.00 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-04
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.157-03 (สายบ้านหนองแสงทุ่ง - บ้านโนนสวรรค์) บ้านหนองแสงทุ่ง หมู่ 8 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว 760.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,560 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-07-04
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.157-03 (สายบ้านหนองแสงทุ่ง - บ้านโนนสวรรค์) บ้านหนองแสงทุ่ง หมู่ 8 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว 760.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,560 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-07-04
  จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคำแข้ หมู่ 6 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด (สายคำผัดหวาน) ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. หนา 0.20 ม. ยาว 575.00 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-28
  จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคำแข้ หมู่ 6 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด (สายคำผักหวาน) ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. หนา 0.20 ม. ยาว 575.00 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-24

ภาพกิจกรรม

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 (ดู 36)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (ดู 281)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

พ่อแม่ควรรู้! 5 สาเหตุที่ลูกดื้อ ต่อต้าน ไม่เชื่อฟัง พร้อมบอกวิธีแก้ไข (ดู 2026)

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 440)

วีดีโอแนะนำ

ตรวจรับถนน (ดู 436)

เจ้าท่าปลูกป่า ให้เขียวขจีทั่วอีสาน (ดู 401)

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2567 : [24 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2567 : [17 เม.ย. 2567]
  แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : [29 มี.ค. 2567]
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีพ.ศ. 2567 : [15 มี.ค. 2567]
  รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ปีพ.ศ. 2567 : [14 มี.ค. 2567]
  การประชาคมหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 : [23 ก.พ. 2567]
  คู่มือการให้บริการ การลงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแบบวิธีเฉพาะเจาะจง ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) : [22 ก.พ. 2567]
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 : [21 ก.พ. 2567]
  คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 : [21 ก.พ. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม