สำนักงานเทศบาลตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

 


​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00069
วันนี้ 00009
วานนี้ 00024
เดือนนี้ 00352
เดือนก่อน 00546
ปีนี้ 02277
ปีก่อน 04161
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวผู้บริหาร
  • ข่าวรับสมัคร
  • ประกาศ
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 2 - 1 ก.พ. 2567(ดู 170) 
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 1 - 17 พ.ย. 2566(ดู 223) 
  ประกาศ!รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 2 - 2 ต.ค. 2566(ดู 237) 
  ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2566 - 19 ก.ย. 2566(ดู 277) 
  ประกาศ!รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 1 - 18 ก.ย. 2566(ดู 208) 
  ประกาศ!รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 2 - 1 ก.ย. 2566(ดู 280) 
  ประกาศ!รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่1 - 17 ก.ค. 2566(ดู 267) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ - 23 ส.ค. 2566(ดู 284) 
  การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 27 ก.ค. 2566(ดู 261) 
  การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ - 23 ก.ย. 2565(ดู 406) 
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 19 ก.ย. 2565(ดู 491) 
  การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 30 ส.ค. 2565(ดู 350) 
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - 24 ก.พ. 2565(ดู 336) 
  เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรร​ เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.. ๒๕๖๕ - 2 ก.พ. 2565(ดู 373) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • การใช้จ่ายงบประมาณ
  • คำสั่งแต่งตั้งฯ
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ - 4 ม.ค. 2567(ดู 53) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด6ตัน6ล้อ - 20 ก.ค. 2566(ดู 308) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE รหัส รอ.ถ.157-03 - 12 ก.ค. 2566(ดู 225) 
  เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 6ตัน 6ล้อ - 27 มิ.ย. 2566(ดู 241) 
  ประกาศเทศบาลตำบลแวง (ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด6ตัน6ล้อ - 27 มิ.ย. 2566(ดู 257) 
  เอกสารยกเลิกประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิดถนนลาดยางผิวทาง asphaltic - 23 มิ.ย. 2566(ดู 197) 
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิดถนนลาดยางผิดทาง asphaltic - 22 มิ.ย. 2566(ดู 250) 
  เปิดเผยข้อมูลเงินสะสม - 20 ก.พ. 2567(ดู 134) 
  รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 5 ก.พ. 2567(ดู 137) 
  รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2 ก.พ. 2567(ดู 190) 
  รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 - 5 ม.ค. 2567(ดู 195) 
  รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 - 6 ธ.ค. 2566(ดู 203) 
  รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 - 6 พ.ย. 2566(ดู 226) 
  ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 - 25 ต.ค. 2566(ดู 189) 
  การแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ - 6 ต.ค. 2565(ดู 302) 
  การโอนพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร - 1 มี.ค. 2565(ดู 362) 
  การโอนพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร - 1 มี.ค. 2565(ดู 603) 
  แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และพัฒนาระบบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 24 ม.ค. 2565(ดู 377) 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล(Care Plan) กำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง - 24 ม.ค. 2565(ดู 550) 
  เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสถาเทศบาลตำบลแวง - 24 ธ.ค. 2564(ดู 394) 
  เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลแวง - 24 ธ.ค. 2564(ดู 350) 
  ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-22
  จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงทุ่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-01
  ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-28
  เช่าเช่าเว็บไซต์ www.wang101.go.th ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-26
  จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านทุ่งแสงทอง หมู่ที่ 6 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด(สายนานายหนุน) ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. หนา 0.20 ม. ยาว 840.00 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-27
  จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านคำแข้ หมู่ 6 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด(สายนานายหนุน) ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. หนา 0.20 ม. ยาว 840.00 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-22
  จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านทุ่งแสงทอง หมู่ที่ 6 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด(สายนานายหนุน) ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. หนา 0.20 ม. ยาว 840.00 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-23

ภาพกิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (ดู 220)

กีฬาด้านยาเสพติด (ดู 208)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

พ่อแม่ควรรู้! 5 สาเหตุที่ลูกดื้อ ต่อต้าน ไม่เชื่อฟัง พร้อมบอกวิธีแก้ไข (ดู 1064)

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 403)

วีดีโอแนะนำ

ตรวจรับถนน (ดู 407)

เจ้าท่าปลูกป่า ให้เขียวขจีทั่วอีสาน (ดู 368)

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : [29 มี.ค. 2567]
  แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2567 : [15 มี.ค. 2567]
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีพ.ศ.2566 : [15 มี.ค. 2567]
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีพ.ศ. 2567 : [15 มี.ค. 2567]
  รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ปีพ.ศ. 2567 : [14 มี.ค. 2567]
  การประชาคมหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 : [23 ก.พ. 2567]
  คู่มือการให้บริการ การลงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแบบวิธีเฉพาะเจาะจง ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) : [22 ก.พ. 2567]
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 : [21 ก.พ. 2567]
  คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 : [21 ก.พ. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม