สำนักงานเทศบาลตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

 


​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00014
วันนี้ 00002
วานนี้ 00004
เดือนนี้ 00017
เดือนก่อน 00716
ปีนี้ 03840
ปีก่อน 04517
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวผู้บริหาร
  • คำสั่งแต่งตั้งฯ
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศ!รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 2 - 2 ต.ค. 2566(ดู 36) 
  ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2566 - 19 ก.ย. 2566(ดู 33) 
  ประกาศ!รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 1 - 18 ก.ย. 2566(ดู 29) 
  ประกาศ!รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 2 - 1 ก.ย. 2566(ดู 60) 
  ประกาศ!รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่1 - 17 ก.ค. 2566(ดู 44) 
  โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด - 4 ก.ค. 2566(ดู 45) 
  ประกาศ!รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 2 - 3 ก.ค. 2566(ดู 48) 
  การแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ - 6 ต.ค. 2565(ดู 89) 
  การโอนพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร - 1 มี.ค. 2565(ดู 156) 
  การโอนพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร - 1 มี.ค. 2565(ดู 372) 
  แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และพัฒนาระบบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 24 ม.ค. 2565(ดู 149) 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล(Care Plan) กำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง - 24 ม.ค. 2565(ดู 277) 
  เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสถาเทศบาลตำบลแวง - 24 ธ.ค. 2564(ดู 193) 
  เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลแวง - 24 ธ.ค. 2564(ดู 136) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • การใช้จ่ายงบประมาณ
  • ข่าวรับสมัคร
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด6ตัน6ล้อ - 20 ก.ค. 2566(ดู 80) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE รหัส รอ.ถ.157-03 - 12 ก.ค. 2566(ดู 38) 
  เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 6ตัน 6ล้อ - 27 มิ.ย. 2566(ดู 50) 
  ประกาศเทศบาลตำบลแวง (ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด6ตัน6ล้อ - 27 มิ.ย. 2566(ดู 58) 
  เอกสารยกเลิกประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิดถนนลาดยางผิวทาง asphaltic - 23 มิ.ย. 2566(ดู 31) 
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิดถนนลาดยางผิดทาง asphaltic - 22 มิ.ย. 2566(ดู 50) 
  ประกาศเทศบาลตำบลแวง(ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางผิดทาง asphaltic) - 22 มิ.ย. 2566(ดู 41) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ - 23 ส.ค. 2566(ดู 70) 
  การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 27 ก.ค. 2566(ดู 62) 
  การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ - 23 ก.ย. 2565(ดู 156) 
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 19 ก.ย. 2565(ดู 293) 
  การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 30 ส.ค. 2565(ดู 159) 
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - 24 ก.พ. 2565(ดู 139) 
  เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรร​ เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.. ๒๕๖๕ - 2 ก.พ. 2565(ดู 176) 
  ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-30
  ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2023-11-27
  ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-16
  ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-08
  จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (หมายเลขครุภัณฑ์ 488 55 0001,488 58 0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-01
  ซื้อจัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-01
  ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2023-11-01

ภาพกิจกรรม

วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ดู 47)

โครงการอบรมการสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก (ดู 66)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

พ่อแม่ควรรู้! 5 สาเหตุที่ลูกดื้อ ต่อต้าน ไม่เชื่อฟัง พร้อมบอกวิธีแก้ไข (ดู 582)

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 213)

วีดีโอแนะนำ

ตรวจรับถนน (ดู 117)

เจ้าท่าปลูกป่า ให้เขียวขจีทั่วอีสาน (ดู 179)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานผลระดับคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [4 ก.ย. 2566]
  รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 : [5 พ.ค. 2566]
  ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น : [25 เม.ย. 2566]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 : [25 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการดำเนินตามแผนป้องกันทุจริต ปีงบประมาณพ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน : [25 เม.ย. 2566]
  ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น : [25 เม.ย. 2566]
  ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น : [25 เม.ย. 2566]
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 : [25 เม.ย. 2566]
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแวง ครั้งที่ 4 2566 : [7 เม.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม