เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 6

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   8 เม.ย. 2565 66
เทศบัญญัติ 2565   8 เม.ย. 2565 252
เทศบัญญัติ 2565   1 พ.ย. 2564 41