เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

ทำเนียบนายกเทศบาลตำบลแวง


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ทำเนียบนายกเทศบาลตำบลแวง

ทำเนียบนายกเทศบาลตำบลแวง


นายประเสริฐ วิชาเดช
นายกเทศมนตรีตำบลแวง 2556 - 2564


นายบุญมา สายศรี
นายกเทศมนตรีตำบลแวง 2564 - ปัจจุบัน