เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/แจ้งการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/แจ้งการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
สามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์กับเทศบาลตำบลแวง ตามช่องทางได้ดังนี้
  1. ร้องเรียนด้วยตนเองที่ สำนักงานเทศบาลตำบลแวง (ณ วัน เวลา ราชการ)
  2. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 043-571713 (ณ วัน เวลา ราชการ)
  3. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ เทศบาลตำบลแวง หรือ ช่องทาง Facebook เทศบาลตำบลแวง 
  4. ร้องเรียนผ่านทาง Google Forms ได้ดังนี้ 

 
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565   View : 106