เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 4

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแวง ครั้งที่ 4 2566   7 เม.ย. 2566 55
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแวง ครั้งที่ 3 2566   23 มี.ค. 2566 31
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแวง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565   27 ธ.ค. 2565 76
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแวง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565   31 ส.ค. 2565 46
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแวง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565   18 ส.ค. 2565 43
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแวง สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565   16 มี.ค. 2565 30
สภาเทศบาลตำบลแวง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2/2564 ประจำปี พ.ศ.2564   23 ธ.ค. 2564 45
สภาเทศบาลตำบลแวง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี พ.ศ.2564   2 ธ.ค. 2564 49
สภาเทศบาลตำบลแวง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี พ.ศ.2564   23 ส.ค. 2564 48
สภาเทศบาลตำบลแวง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 ประจำปี พ.ศ. 2564   23 ส.ค. 2564 45
สภาเทศบาลตำบลแวง สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี พ.ศ. 2564   24 พ.ค. 2564 37
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแวงครั้งแรก 2564   14 พ.ค. 2564 45
สภาสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563   28 ธ.ค. 2563 52
สภาสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563   9 ธ.ค. 2563 140
สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 ลงวันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563   11 ส.ค. 2563 47
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแวง สามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563   31 ก.ค. 2563 53
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแวง สามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ.2563   22 ก.ค. 2563 57