เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

การร้องเรียน/ร้องทุกข์


ออนไลน์ : 9

การร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
สามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์กับเทศบาลตำบลแวง ตามช่องทางได้ดังนี้
  1. ร้องเรียนด้วยตนเองที่ สำนักงานเทศบาลตำบลแวง (ณ วัน เวลา ราชการ)
  2. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 043-571713 (ณ วัน เวลา ราชการ)
  3. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ เทศบาลตำบลแวง หรือ ช่องทาง Facebook เทศบาลตำบลแวง 
  4. ร้องเรียนผ่านทาง Google Forms ได้ดังนี้ 
 
 
View : 104