เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

การใช้จ่ายงบประมาณ : สำนักงานเทศบาลตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 28 ก.ย. 2566 23
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2566 11 ก.ย. 2566 28
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 11 ก.ค. 2566 49
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 5 พ.ค. 2566 60
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 2 ปีงบปรมาณ 2566 6 เม.ย. 2566 98
ประกาศ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 2 6 เม.ย. 2566 44
รายงานผลการดำเนินงาน 1 เม.ย. 2565 142
การใช้จ่ายงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 31 มี.ค. 2565 152
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 31 มี.ค. 2565 141
ประกาศผลการกำกับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ 31 มี.ค. 2565 155