เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

ข่าวสภาฯ : สำนักงานเทศบาลตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 3

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สายสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 21 ธ.ค. 2565 59
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแวง 22 ก.ค. 2565 111
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแวง สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1/2565 วันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 6 มิ.ย. 2565 186
สภาเทศบาลตำบลแวง สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/๒๕64 ประจำปี พ.ศ. ๒๕64 23 พ.ค. 2565 155
ประกาศเทศบาลตำบลแวง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแวง 9 ก.พ. 2565 128
การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 9 ก.พ. 2565 193
คำแถลงนโยบาย 23 ธ.ค. 2564 138
สภาเทศบาลตำบลแวง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2/๒๕64 ประจำปี พ.ศ.๒๕64 23 ธ.ค. 2564 106
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแวง สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่2 /2564 วันที่20 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแวง 20 ธ.ค. 2564 140
สภาเทศบาลตำบลแวง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/๒๕64 ประจำปี พ.ศ.๒๕64 2 ธ.ค. 2564 73
สภาเทศบาลตำบลแวง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/๒๕64 ประจำปี พ.ศ. ๒๕64 23 ส.ค. 2564 71
สภาเทศบาลตำบลแวง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/๒๕64 ประจำปี พ.ศ.๒๕64 5 ส.ค. 2564 75
ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 27 ก.ค. 2564 200
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแวง สมัยสามัญที่1 ครั้งที่1/2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแวง 20 พ.ค. 2564 197
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแวงครั้งแรก 2564 14 พ.ค. 2564 111
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแวง สมัยสามัญ ครั้งที่1/2564 วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 14 พ.ค. 2564 77
การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 14 พ.ค. 2564 67
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแวง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2/2563 วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 31 ก.ค. 2563 65
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแวง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1/2562 วันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 6 ส.ค. 2562 72
การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 6 ม.ค. 2562 69
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแวง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1/2561 วันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 9 ส.ค. 2561 61
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแวง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1/2561 วันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 9 ส.ค. 2561 67
คำสั่งเทศบาลตำบลแวง ที่ 10/2561 4 ม.ค. 2561 61
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแวง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1/2560 วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 1 ส.ค. 2560 76
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแวง สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1/2560 วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 17 มี.ค. 2560 66