เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 8

วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

... วันที่ 22 มี.ค. 2566 (ดูู 47)

โครงการอบรมการสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก

โครงการอบรมการสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก รุ่นที่ 2 เทศบาลตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖             เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ท่านนายก นายบุญมา  สายศรี นายกเทศมนตรีตำบลแวง เปิดโครงการอบรมอบการสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก รุ่นที่2 ซึ่งงานสว..... วันที่ 21 มี.ค. 2566 (ดูู 67)

กิจกรรมกำจัดผักตบชวา ณ บึงใหม่โพนทอง บ้านดอนม่วย

วันพุธที่ 8  กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลแวงร่วมทำกิจกรรมกำจัดผักตบชวา ณ บริเวณบึงใหม่โพนทอง บ้านดอนม่วย หมู่ที่ 10 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 8 ก.พ. 2566 (ดูู 61)

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือนและส่งเสริมการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน ณ บ้านหนองแสงท่า หมู่ที่ 9

วันที่ 13 มกราคม 2566 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแวง ได้ออกพื้นที่ดำเนินการโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือนและส่งเสริมการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน ณ หมู่ที่ 9 บ้านหนองแสงท่า... วันที่ 13 ม.ค. 2566 (ดูู 40)

กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันที่ 5 ธันวาคม 2565        เทศบาลตำบลแวงได้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอโพนทอง... วันที่ 5 ธ.ค. 2565 (ดูู 97)

ท่านนายกฯ ลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ครอบครัว​ที่ประสบเหตุจากการก่อเหตุใช้อาวุธ​ปืน​ยิง​กัน​​

นายบุญมา​ สายศรี​ นายกเทศมนตรีตำบลแวงร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคม​และ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์​ จังหวัดร้อยเอ็ด​ ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจและให้การช่วยเหลือครอบครัว​ที่ประสบเหตุ จากการก่อเหตุใช้อาวุธ​ปืน​ยิง​กัน​​ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแวง... วันที่ 18 เม.ย. 2565 (ดูู 81)

มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ จาก COVID - 19

... วันที่ 8 ก.พ. 2565 (ดูู 174)

การประชุมการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

... วันที่ 24 ธ.ค. 2564 (ดูู 64)

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

... วันที่ 24 ธ.ค. 2564 (ดูู 72)

การให้ความช่วยผู้ประสบปัญหาทางสังคม

... วันที่ 21 ธ.ค. 2564 (ดูู 69)

ทำความสะอาดประปา หมู่ 12

... วันที่ 16 ธ.ค. 2564 (ดูู 67)

กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

... วันที่ 5 ธ.ค. 2564 (ดูู 57)

กำจัดผักตบชวา

... วันที่ 2 ธ.ค. 2564 (ดูู 56)

ประชาคมหมู่บ้าน การสร้างศูนย์เด็กเล็ก

... วันที่ 18 พ.ย. 2564 (ดูู 254)

โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออก

... วันที่ 15 พ.ย. 2564 (ดูู 96)

ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ อสบ.

... วันที่ 9 พ.ย. 2564 (ดูู 80)

ตรวจรับถนน บ้านหนองแสงท่า ม.9

... วันที่ 28 ต.ค. 2564 (ดูู 253)

ขอขอบคุณประปาส่วนภูมิภาค อ.โพนทอง ในการให้คำแนะนำ และแนวทางในการผลิตน้ำประปาให้มีประสิทธิภาพ

... วันที่ 22 ต.ค. 2564 (ดูู 57)

โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

... วันที่ 18 ต.ค. 2564 (ดูู 490)

ประเพณีกวนข้าวทิพท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

... วันที่ 14 ต.ค. 2564 (ดูู 152)