เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ออนไลน์ : 2

กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กฎหมายจัดตั้ง

 
กฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและสภา

 

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

 

กฎหมายปกครองสำหรับการปฏิบัติงาน

View : 432