เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 8

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานสถิติการให้บริการประชาชนปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน   5 เม.ย. 2566 39
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   8 เม.ย. 2565 52
แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการประช รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565   8 เม.ย. 2565 48