เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 6

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   5 ก.พ. 2567 143
รายงานสถิติการให้บริการประชาชนปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน   5 เม.ย. 2566 64
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   8 เม.ย. 2565 66
แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการประช รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565   8 เม.ย. 2565 65