เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 11

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566   25 เม.ย. 2566 43
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566   28 ก.พ. 2566 25
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566   9 ม.ค. 2566 37
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565   5 ม.ค. 2566 26
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565   4 พ.ย. 2565 19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565   6 ต.ค. 2565 25
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน   8 เม.ย. 2565 31
จัดซื้อจัดจ้างรอบ6เดือน   8 เม.ย. 2565 30
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2564   8 เม.ย. 2565 23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพนธ์ 2564   8 เม.ย. 2565 28
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2564   8 เม.ย. 2565 33
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2564   8 เม.ย. 2565 25
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2564   8 เม.ย. 2565 24
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2564   8 เม.ย. 2565 27