เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ออนไลน์ : 3

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   1 มี.ค. 2566 34
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   8 เม.ย. 2565 43
รายงานผลการบริหารบุคคล 2564   15 ต.ค. 2564 44