เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ออนไลน์ : 3

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี วันที่ โหลด
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน   29 ก.ย. 2566 26
รายงานการร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน   5 เม.ย. 2566 47
รายงานการร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน   25 ต.ค. 2565 74
รายงานการร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน   8 เม.ย. 2565 68
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน   7 เม.ย. 2565 49
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน   8 เม.ย. 2564 82