เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 13

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566   27 มี.ค. 2566 59
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565   8 เม.ย. 2565 49
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564   23 เม.ย. 2564 91