เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 10

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2567   17 เม.ย. 2567 46
รายงานผลการดำเนินตามแผนป้องกันทุจริต ปีงบประมาณพ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน   25 เม.ย. 2566 85
รายงานผลการดำเนินงานทุจริต 2565 รอบ 6 เดือน   8 เม.ย. 2565 75
รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน   8 เม.ย. 2565 63
รายงานผลการดำเนินงานทุจริต​ 2564 รอบ 6 เดือน   8 เม.ย. 2565 52