เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 18

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินตามแผนป้องกันทุจริต ปีงบประมาณพ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน   25 เม.ย. 2566 36
รายงานผลการดำเนินงานทุจริต 2565 รอบ 6 เดือน   8 เม.ย. 2565 46
รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน   8 เม.ย. 2565 43
รายงานผลการดำเนินงานทุจริต​ 2564 รอบ 6 เดือน   8 เม.ย. 2565 35