เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 2

รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน   3 เม.ย. 2566 52
การดำเนินตามโครงการรอบ 6เดือน 2565   8 เม.ย. 2565 56
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน   8 เม.ย. 2565 53
รายงานผลดำเนินการ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565   11 ม.ค. 2565 68