เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 12

รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน   3 เม.ย. 2566 26
การดำเนินตามโครงการรอบ 6เดือน 2565   8 เม.ย. 2565 29
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน   8 เม.ย. 2565 34
รายงานผลดำเนินการ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565   11 ม.ค. 2565 45