เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 2

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566   31 มี.ค. 2566 19
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล   13 ก.พ. 2566 31
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ทต.แวง   8 เม.ย. 2565 52
ผลการประเมิน   8 เม.ย. 2565 38