เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 8

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปีงบประมาณ 2565   3 พ.ย. 2565 25
รายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564   8 เม.ย. 2565 44
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   9 ธ.ค. 2563 88