เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ออนไลน์ : 10

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ โหลด
คู่มือแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   18 ต.ค. 2565 48
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่   1 ต.ค. 2563 208