เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


ออนไลน์ : 11

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร วันที่ โหลด
ประกาศเจตนารมณ์เทศบาลตำบลแวงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566   5 ม.ค. 2566 29
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ no gift policy   8 เม.ย. 2565 39
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   8 ม.ค. 2561 71