เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 15

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.2566   3 มี.ค. 2566 36
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคูณธรรมและความโปร่งใส ITA 2565   8 เม.ย. 2565 72
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   8 เม.ย. 2565 35
  30 พ.ย. 542 18