เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


ออนไลน์ : 14

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ วันที่ โหลด
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น   25 เม.ย. 2566 35
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น   25 เม.ย. 2566 26
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น   25 เม.ย. 2566 24
ประมวลจริยธรรมข้าราชการและลูกจ้าง เทศบาลตำบลแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   3 ต.ค. 2565 25