เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ออนไลน์ : 6

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม วันที่ โหลด
การประชาคมหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567   23 ก.พ. 2567 124
โครงการอบรมการสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก   8 มี.ค. 2566 59
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม   13 ม.ค. 2566 48