เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 12

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2566   31 ม.ค. 2566 29
ประกาศเทศบาลตำบลแวง เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   23 ม.ค. 2566 21
รายงานแสดงผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566   10 ม.ค. 2566 24
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2565   4 ม.ค. 2566 32
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   1 ธ.ค. 2565 35
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2565   1 พ.ย. 2565 36
รายงานผลการติดตาม ปีงบประมาณ 2565   9 เม.ย. 2565 50
รายงานผลติดตามการใช้จ่ายงบ 2565 รอบ 6เดือน   8 เม.ย. 2565 77
แผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่1   8 เม.ย. 2565 39
แผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่2   8 เม.ย. 2565 46
งานงานแสดงผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2564   1 เม.ย. 2564 67