เทศบาลตำบลแวง

Wang Subdistrict Municipality

โครงการอบรมการสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก


ออนไลน์ : 9

Gallery :: โครงการอบรมการสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก
โครงการอบรมการสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก รุ่นที่ 2
เทศบาลตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 
          เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ท่านนายก นายบุญมา  สายศรี นายกเทศมนตรีตำบลแวง เปิดโครงการอบรมอบการสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก รุ่นที่2 ซึ่งงานสวัสดิการและสังคมได้ดำเนินการฝึกอบรมการสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติกเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมาผู้เข้าอบรมมีความสนใจและเพื่อเพิ่มทักษะการสานตะกร้าในรูปแบบที่หลากหลายจึงได้ดำเนินการเปิดอบรมเพิ่มอีกหนึ่งรุ่น เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมที่เป็นประโยชน์ สนับสนุนในการทำอาชีพเสริม เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีคุณค่าสร้างความรักความสามัคคี ลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวต่อไป
 
วันที่ : 21 มีนาคม 2566   View : 67